ก๊อกน้ำ



ห้องนี้...ห้องน้ำ ตอน ก๊อกน้ำ
หมวด: How To

ห้องนี้...ห้องน้ำ จาก American Standard ตอน ก๊อกน้ำ

TAG : บุญถาวร : กระเบื้องปูพื้น

สิ่งสำคัญในห้องน้ำ



ห้องนี้...ห้องน้ำ ตอน สิ่งสำคัญในห้องน้ำ
หมวด: How To

ห้องนี้...ห้องน้ำ จาก American Standard ตอน สิ่งสำคัญในห้องน้ำ

TAG : บุญถาวร : กระเบื้องปูพื้น

สัมผัสกับสุขภัณฑ์



ห้องนี้...ห้องน้ำ ตอน สัมผัสกับสุขภัณฑ์
หมวด: How To

ห้องนี้...ห้องน้ำ จาก American Standard ตอน สัมผัสกับสุขภัณฑ์


TAG : บุญถาวร : กระเบื้องปูพื้น

สุขภัณฑ์ที่ดีไม่ใช่ดูแค่ดีไซน์



ห้องนี้...ห้องน้ำ ตอน สุขภัณฑ์ที่ดีไม่ใช่ดูแค่ดีไซน์
หมวด: How To

ห้องนี้...ห้องน้ำ จาก American Standard ตอน สุขภัณฑ์ที่ดีไม่ใช่ดูแค่ดีไซน์


TAG : บุญถาวร : กระเบื้องปูพื้น

การเลือกซื้อก๊อกห้องน้ำ



ห้องนี้...ห้องน้ำ ตอน การเลือกซื้อก๊อกห้องน้ำ
หมวด: How To

ห้องนี้...ห้องน้ำ จาก American Standard ตอน การเลือกซื้อก๊อกห้องน้ำ

ความปลอดภัยคือมาตรฐานสากล



ห้องนี้...ห้องน้ำ ตอน ความปลอดภัยคือมาตรฐานสากล
หมวด: How To

ห้องนี้...ห้องน้ำ จาก American Standard ตอน ความปลอดภัยคือมาตรฐานสากล

ห้องน้ำสำคัญไม่เป็นรองห้องอื่น



ห้องนี้...ห้องน้ำ ตอน ห้องน้ำสำคัญไม่เป็นรองห้องอื่น
หมวด: How To

ห้องนี้...ห้องน้ำ จาก American Standard ตอน ห้องน้ำสำคัญไม่เป็นรองห้องอื่น

ความปลอดภัยในห้องน้ำ



ห้องนี้...ห้องน้ำ ตอน ความปลอดภัยในห้องน้ำ
หมวด: How To

ห้องนี้...ห้องน้ำ จาก American Standard ตอน ความปลอดภัยในห้องน้ำ

น้ำประปาดื่มได้



ห้องนี้...ห้องน้ำ ตอน น้ำประปาดื่มได้
หมวด: How To

ห้องนี้...ห้องน้ำ จาก American Standard ตอน น้ำประปาดื่มได้

เชื้อโรคในห้องน้ำ



ห้องนี้...ห้องน้ำ ตอน เชื้อโรคในห้องน้ำ
หมวด: How To

ห้องนี้...ห้องน้ำ จาก American Standard ตอน เชื้อโรคในห้องน้ำ

ข้อดีของการเลือกซื้อสุขภัณฑ์เอง



ห้องนี้...ห้องน้ำ ตอน ข้อดีของการเลือกซื้อสุขภัณฑ์เอง
หมวด: How To

ห้องนี้...ห้องน้ำ จาก American Standard ตอน ข้อดีของการเลือกซื้อสุขภัณฑ์เอง

TAG : บุญถาวร : สุขภัณฑ์

เรื่องของชักโครก



ห้องนี้...ห้องน้ำ ตอน เรื่องของชักโครก
หมวด: How To

ห้องนี้...ห้องน้ำ จาก American Standard ตอน เรื่องของชักโครก

TAG : บุญถาวร : สุขภัณฑ์

Color Design:เปลี่ยนมุมโปรดให้สดใส



Color Design:เปลี่ยนมุมโปรดให้สดใส
หมวด: How To

มารู้วิธีการทำให้ห้องโปรดของคุณเปลี่ยนจากเก่าให้ใหม่สุดๆ โดยไม่ต้องเงินจ่ายค่าเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติม

รายการ : Design World
ช่วง : Color design

TAG : บุญถาวร : กระเบื้องปูพื้น

คำแนะนำการปูกระเบื้อง ตอนที่ 3



คำแนะนำการปูกระเบื้อง ตอนที่ 3
หมวด: How To

weber ผู้เชี่ยวชาญด้านยาแนวและกาวซีเมนต์ (การปูกระเบื้องแผ่นใหญ่)

TAG : บุญถาวร : กระเบื้องปูพื้น

คำแนะนำการปูกระเบื้อง ตอนที่ 2



คำแนะนำการปูกระเบื้อง ตอนที่ 2
หมวด: How To

weber ผู้เชี่ยวชาญด้านยาแนวและกาวซีเมนต์ (การปูกระเบื้อง)

TAG : บุญถาวร : กระเบื้องปูพื้น

คำแนะนำการปูกระเบื้อง ตอนที่ 1



คำแนะนำการปูกระเบื้อง ตอนที่ 1
หมวด: How To

weber ผู้เชี่ยวชาญด้านยาแนวและกาวซีเมนต์ นำคำแนะนำดีๆมาฝาก (การเตรียมพื้นผิวใหม่ก่อนการปูกระเบื้อง)

TAG : บุญถาวร : กระเบื้องปูพื้น

IMEX GLASS MOSAIC



IMEX GLASS MOSAIC
หมวด: MISC

ลวดลายกระเบื้องโมเสคจาก IMEX DECOR
ลองติดสติกเกอร์บนแผ่นกระเบื้อง เพื่อสร้างลวดลายใหม่ๆให้กับผนังห้องน้ำ

TAG : บุญถาวร : กระเบื้องปูพื้น

ตกแต่งห้องสไตล์ English Country ของจ๊ะจ้า ตอนที่ 3



ตกแต่งห้องสไตล์ English Country ของจ๊ะจ้า ตอนที่ 3
หมวด: Decoration

รายการ : Showroom
เว็บไซต์ : www.showroom-tv.com
ออกอากาศ : True Inside Saturday 9.30-10.00 AM/Sunday 3.30-4.00 PM

TAG : บุญถาวร : กระเบื้องปูพื้น

ตกแต่งห้องสไตล์ English Country ของจ๊ะจ้า ตอนที่ 2



ตกแต่งห้องสไตล์ English Country ของจ๊ะจ้า ตอนที่ 2
หมวด: Decoration

รายการ : Showroom
เว็บไซต์ : www.showroom-tv.com
ออกอากาศ : True Inside Saturday 9.30-10.00 AM/Sunday 3.30-4.00 PM

TAG : บุญถาวร : กระเบื้องปูพื้น

ตกแต่งห้องสไตล์ English Country ของจ๊ะจ้า ตอนที่ 1



ตกแต่งห้องสไตล์ English Country ของจ๊ะจ้า ตอนที่ 1
หมวด: Decoration

รายการ : Showroom
เว็บไซต์ : www.showroom-tv.com
ออกอากาศ : True Inside Saturday 9.30-10.00 AM/Sunday 3.30-4.00 PM

TAG : บุญถาวร : กระเบื้องปูพื้น